توضیحات

وقتي خداوند از پشت دست هايش را روي چشمانم گذاشت از لاي انگشتانش آنقدر محو تماشاي دنيا شدم كه فراموش كردم او منتظر است نامش را صدا كنم …!

راستي..!!!
تا به حال در روز چقدر با خدايت وقت گذرانده اي ،اي اشرف مخلوقات ؟؟

او تورا دوست دارد با تمام تفاوت هايت.

تو مي تواني همان طور كه با دوستت ساعت ها صحبت مي كني در تمام طول روز با خداي خود هم در ذهنت صحبت كني مثلا :مي تواني به او بگويي خداوندا به خاطر امروز از تو متشكرم ..!
او منتظر توست!
صدايش كن جوابت را خواهد داد او نعمت هايش را به زندگيت خواهد بخشيد و آنگاه با نعمت هايي كه به زندگيت بخشيده طغيان به پا كن .

خداوند به همان اندازه كه تو از او بخواهي مي تواند در زندگي تو حضور داشته باشد.

درست است اين موضوع براي بعضي افراد سخت است كه كسي را كه نمي توانند ببينند،باور كنند.
ولي نكته همين جاست!
تفاوت ها اين جاست كه خود را نشان مي دهند، انسان هايي كه به خالقشان ايمان دارند و كساني كه باور اين همه بزرگي ،اين همه مهرباني و فراواني برايشان سخت و قابل درك نيست !
ولي تو متفاوت باش ..
تو باور كن !
تو ايمان داشته باش به اين همه بزرگي ،مهرباني و فراواني !

باور كن وقتي خداوند وارد زندگيت شود معجزه ميشود .

و اين معجزات زماني رخ مي دهد كه تو براي آرزو هايت ،بيشتر از ترس هايت ،انرژي بفرستي.

باور كن…!
باور هاي تو نتيجه زندگيت را تغيير خواهد داد.
باور هاي تو زندگيت را خواهد ساخت .
هيچ كار خارق العاده اي انجام نميشود مگر به دست افرادي كه (( باور )) دارند ،قدرتي درون آنهاست كه مي تواند تمام سختي ها و مشكلات را شكست دهد.

زندگيت را متحول كن نتيجه را تغيير بده تو لايق بهترين ها هستي.
بهترين ها را براي خودت رقم بزن قدمي بردار ،به آرزو هايت فكر كن ،هدفت را مشخص كن، هدفي كه تو را به قله موفقيت برساند .

تا به حال چقدر به آرزوها و هدف هايت فكر كرده اي ؟
هدف ها و آرزو هايت چقدر بزرگ هستند!؟

واقعا زيباست…
وقتي كه به آرزوها و هدف هايت فكر مي كني و يقين داري كه مي تواني به اين آرزو ها و هدف هاي بزرگ دست پيدا كني
واقعا چقدر ميتواند زيبا باشد، كه به هر چيز كه مي انديشي بتواني براي خودت رقم بزني ..!

اما يك سوال به وجود مي آيد ؟؟؟
چه طور ميشود به اين آرزو هاي بزرگ دست پيدا كرد !؟
جوابش پيداست …!!

تو در اين دوره مي آموزي كه چطور آرزوهايت را به واقعيت تبديل كني .
مي آموزي با تغيير باورهايت زندگيت را نيز تغيير دهي و آرامش و ثروت را جذب زندگيت كني .

براي زندگي بهتر بايد خودمان به خودمان كمك كنيم ،كافيست قدمي براي زندگي بهتر برداريم و خواهان آن باشيم.

ما در اين دوره به تو كمك خواهيم كرد كه اعتماد به نفس و حس لياقت و شايستگي را در خودت تقويت كني .
به تو ياد خواهيم داد چگونه هدف و آرزوهايت را در ذهنت تصور و تجسم كني و با شناخت بيشتر خداوندت،زندگي بهتر و آرام تر را در قرار گرفتن در مداري درست براي خودت رقم بزني .

زندگي زيبا، آرامش ،ثروت،عشق…. از آن توست چون تو بهترين و زيباترين مخلوق خداوند هستي ،كسي كه تو را اشرف مخلوقات ناميده ،براي تو بهترين ها را مي خواهد زيرا تو را لايق اين نعمت ها ميداند .
ولي تو چرا قدمي براي رسيدن به بهترين ها بر نمي داري؟؟
وذهنت را معطوف به نداشته ها كردي ؟
به او اعتماد كن او در هر لحظه مراقب توست او عاشق لبخند و خوشحالي توست ، او قوانيني براي تو در جهان هستي اش قرار داده تا تو با فرا گرفتنش زيباترين ها را براي خودت رقم بزني .
ما به تو كمك خواهيم كرد تا اين قوانين الهي را فرا بگيري و نشانه هاي الهي را تشخيص دهي و از آنها در زندگيت بهره ببري .
 
زمان تغيير فرا رسيده…!!

ما در اين دوره پر قدرت مانند يك خانواده پشتيبان تو خواهيم بود تا اين تغييرات را در زندگيت به وجود آوري .
تا بتواني از زيبايي ها و نعمت هاي بي كران خالقت استفاده كني .
تا بتواني فردايي زيبا تر فردي موفق تر از خودت بسازي .
تا بتواني به آرزوهايت دست پيدا كني .
فرداي بهتر از آن توست ، براي تو اي كه دوست داري خالقت و قوانينش را بياموزي و به او و قدرتش و زمان بندي دقيقش اعتماد داري!
براي توكه خواهان آرامش ،ثروت،عشق…. هستي .
ما نيز در اين راه به تو كمك خواهيم كرد تا آرزوهايت را تك تك براي خودت رقم بزني .به راستي كه خداوند آنقدر مهربان است كه براي همه ما زيباترين ها را مي خواهد.•قبل از اين كه زندگي ات به مقصدي كه مد نظرت هست برسد،
اول بايد ذهنت به آنجا رسيده باشد!•منتظر فرداي بهتر نمان
زيرا هيچ وقت فرصت مناسب نمي رسد …•زمان مناسب براي تغيير زندگيت اكنون است……!!

بچه هاى دوره ى غير حضورى شناخت خدا. ( هر ماه يك ديدار حضورى با دوستان دوره ى غير حضورى شناخت خدا داريم)

توجه: دوره به صورت غير حضورى ميباشد و پس از ثبت نام و خريد دوره، وارد گروه شناخت خدا در تلگرام ميشويد و مستقيما با خود استاد غروى در ارتباط خواهيد بود. پس از خريدارى دوره، در قسمت پروفايلتان به تمامى جلسات دوره دسترسى خواهيد داشت.

توجه: دوره ى شناخت خدا زمان به خصوصى ندارد و اين دوره هميشه ادامه خواهد داشت.
تمامى فايل ها به صورت فايل هاى صوتى ميباشند كه قابل دانلود و گوش دادن ميباشند. به اميد موفقيت.