توضیحات

چگونه به خواسته‌هایم برسم؟

هنگامی می‌توانی به خواسته‌هایت برسی که با قوانین الهی آشنا شوی و بدانی خداوند چرا تو را آفریده است. تفاوت تو با دیگر مخلوقات او چیست و چگونه باید تمام هستی را به خدمت خود درآوری تا به آرزوهایت برسی.

رازهای موفقیت در قوانین الهی پنهان شدند ولی غالب مردم عادی از آن‌ها غافل هستند. روزانه با آن‌ها سروکار دارند ولی قادر به کشف این قوانین و رازها نیستند و در نتیجه فقط آرزو دارند بدون اینکه این آرزوها محقق شوند.

ما در این محصول پرده از این قوانین الهی برمی‌داریم و سراغ انرژی‌هایی می‌رویم که زندگی تو را تغییر می‌دهند. فقط همین‌قدر بدان که تمام هستی انرژی است و با قوانین انرژی مدیریت می‌شود. کافی است یاد بگیری چگونه باید از این انرژی و قوانین حاکم بر آن در زندگیت استفاده کنی تا از یک مخلوق به خالق تبدیل شوی.

مهم نیست شما چه خواسته‌هایی داری یا خواسته‌های شما چقدر بزرگ و دور و دراز هستند؛ اگر باور و انگیزه و انرژی لازم برای رسیدن به آن‌ها را نداشته باشی؛ هرگز بدان‌ها نمی‌رسی. شاید هم تا کنون در زندگیت بارها تصمیم گرفتی که موفق بشوی ولی نشده و زمین خوردی. حتما ایمان کافی به توانایی‌هایت نداشتی سراغ قوانین الهی نرفتی. هنوز باور پیدا نکردی بیشتر از همه هستی قدرتمند و توانمند هستی. خبر نداشتی که قدرتمندترین فرد روی زمین هستی و چگونه باید افکار منفی را از خود دور کنی و برعکس همه افکار مثبت، انرژی‌های مثبت و انگیزه‌های خوب را به سوی خود بکشانی. ناتوانی، بی‌انگیزه‌گی و عدم قدرت فقط از نداشتن ایمان و باور سرچشمه می‌گیرد و اینکه نمی‌دانیم برای چه آفریده شده‌ایم.

فراموش نکن که انسان با قدرت فکر کردن، خلق کردن، خلاقیت و ذهنی بی‌انتها خلق شده است. خداوند هرچه تو برای موفقیت و زندگی خوب نیازی داری؛ در وجودت قرار داده؛ از جمله ابزارها و امکانات و توانایی‌هایی که بتوانی کل هستی را به خدمت خودت درآوری و چیزهایی که می‌خواهی را خلق کنی.

چگونه انسان‌های دیگر موفق شدند هواپیما، ماشین، قطار، کشتی، برق، اینترنت و تلویزیون را خلق کنند؟ این افراد ابتدا موفق شدند قوانین انرژی حاکم بر جهان بیرونی را کشف کرده و بعد به توانایی‌های نامحدود درون خود پی بردند. به قدرت ذهنی بی‌نهایت خود پی بردند و اینکه به دنیا آمدند تا چیزی خلق کنند.

اولین گام برای رسیدن به خواسته‌ات

تو باید باور کنی که قوانین الهی، انرژی‌های جهان و تمام امکانات محیط اطرافت در خدمت تو هستند تا به خواسته‌ات برسی. اگر به این باور برسی که برای موفقیت هیچ چیزی کم نداری و فقط باید به فکر ساختن رویاهای خودت باشی؛ آنگاه می‌بینی که رسیدن به این خواسته‌ها و آرزوهایت اصلا سخت نبوده است.

تو باید به این باور برسی که خدا تو را آفریده تا بهترین زندگی را داشته باشی؛ بهترین چیزها را به دست بیاوری و شاد باشی. اصلا خدا تو را برای یک زندگی بخور و نمیز نیافریده است؛ اصلا تو را برای صبح تا شب کار کردن و در خدمت دیگران بودن و دریافت یک حقوق بسیار ناچیز خلق نکرده است؛ برعکس خدا تو را آفریده تا هرچه‌قدر می‌خواهی پول دربیاوری، هر چیزی که می‌خواهی داشته باشی، به هر کجا که دوست داری برسی و مایه سربلندی خودت و خانواده‌ات و دیگران باشی.

کافی است همین باور تا عمق وجودت رفته باشد و از ته دل، در تک تک سلول‌هایت به آن ایمان داشته باشی.

ما در این دوره کاری می‌کنیم که این باور را پیدا کنی و به طور عملی در زندگیت به کار ببندی. هر اتفاقی که برای تو در زندگی می‌افتد؛ انعکاسی از همان باور تو است. نیازی داری باور و ایمان تو، تفکرات ذهنی تو و مبانی نگرشت به جهان تغییر کند تا زندگی بیرونی او دگرگون شود و کاملا با فردی که دیروز بودی، متفاوت شوی.

پس، اولین گام برای رسیدن به خواسته‌هایت باید در ذهنت اتفاق بیفتد و ما اینجا هستیم که چنین اتفاقی بیفتد. تو سزاوار رسیدن به این خواسته‌ها هستی؛ سزاور ساختن رویاهایت؛ سزاوار کار کردن برای خودت و برای آرزوهایت. تو سزاوارش را داری و ما هم می‌خواهیم رازهای موفقیت را به تو بگوییم؛ رازهای آفرینش و به خدمت درآوردن انرژی‌های موجود در جهان، رازهای استفاده از قوانین الهی برای رسیده به هر چیزی که حتی شاید هرگز به ذهن شما خطور نکند ولی دور از دسترس نیست.

اگر برای موفقیت‌های پشت سر هم، شادی‌های پی در پی، برای پریدن و بالا رفتن و جدا شدن از مردم عادی آماده هستی و تصمیم خود را گرفتی که به هر قیمتی به خواسته‌هایت برسی؛ این دوره را تهیه و با دقت گوش کن؛ اولین گام را برای نزدیک شدن به رویاهایت بردار و منتظر اتفاق و شانس و کمک هیچ‌کس نباش. خودت برای رسیدن به همه اهدافت کافی هستی و ما هم در کنار تو هستیم.