توضیحات

 

چرا نجوای ذهنی منفی داریم؟

اجازه بده از اینجا شروع کنم که اصلا چرا نجوای ذهنی داری و منشا آن‌ها کجا است؟ هر انسانی صدها فرشته خدمتگزار در هر لحظه از زندگی خود همراه خودش دارد و از آن سو صدها و شاید هزاران شیطان در اطراف‌اش پرسه می‌زنند. این نجواهای ذهنی یا صداهای درونی که می‌شنوی و دائما در ذهن تو هستند؛ انعکاس صداهای این فرشته‌ها و شیاطین در ذهن تو است.

مشخص است که نجواهای خوب و مثبت، نجواهای امیددهنده و روحیه‌بخش از سوی فرشته‌ها یا بهتر است بگویم از سوی خدا است. تمام کائنات و هستی در حال گفت‌وگو با تو است که در قالب نجواهای مثبت و انرژی‌بخش در ذهنت ظاهر می‌شوند.

اما شیاطین هم بیکار نیستند و با تمام قدرت مشغول القای ناامیدی، یاس، ناتوانی، بیهودگی، ترس، ضعف، افکار منفی، حس‌های بد و تردید و شک و بدبینی به ذهن تو هستند. وظیفه اصلی شیطان همین است.

 سیاه رنگ شیطان است و دوست دارد همیشه ذهن تو سیاه باشد. همیشه بدبین و منفی‌نگر و ناامید باشی و احساس ضعف کنی تا کاملا از قدرت و نعمت الهی دور شوی و به ورطه نابودی بروی. قدرت شیطان در ترس، ناامید و یاس است. یعنی هر وقت تو به این افکار و حس‌های بد بیشتر راه می‌دهی و آن‌ها را می‌پروری و پر و بال می‌دهی؛ شیطان درونت را قدرتمندتر کردی و از او غولی ساختی که به جان خودت بیفتد و تو را به طور کامل از بین ببرد.

به همین دلیل است که تا وقتی افکار منفی و نجواهای ذهنی شیطانی همراه تو است؛ ضعیف و بی‌اراده و بدشانس و بدبخت و بی‌پول و انگار یک مرده متحرکی! هیچ نشانی از برترین موجود آفریده شده توسط خدا و جانشین او در روی زمین را نداری! دست به هر کاری بزنی، شکست می‌خوری و تمام انرژی‌های دنیا بر علیه تو هستند.

اما وقتی نجواهای ذهنی منفی را کم کرده و با نجواهای مثبت جایگزین می‌کنی؛ همه‌چیز عوض می‌شود و دنیا زیر و رو می‌شود. اصلا دنیا فقط برای تو خلق شده و قوی‌ترین فرد روی زمین می‌شوی. هر چیزی را شکست داده و هر چیزی که می‌خواهی را بدست می‌آوری. جلوه‌ای از خدا روی زمین می‌شوی و قوانین الهی به کمک تو می‌آیند تا به موفقیت بی‌نهایت برسی!

برای همین است که افراد موفق سعی می‌کنند مثبت‌اندیش، امیدوار، پر انرژی و روحیه‌بخش باشند.

چگونه بر نجواهای ذهنی منفی غلبه کنیم؟

هر آدمی در دنیا از جمله تو می‌توانی بر نجواها و افکار منفی و شیطانی خود غلبه کنی و آن‌ها را پس برانی.

کافی است تشخیص دهی کدام نجوا از سوی پروردگارت و کدام نجوا از سوی شیطان است. ویژگی‌های نجواهای هریک چیست و باید به کدام نداها گوش دهی و به کدام نداها اصلا توجهی نکنی؛ انگار اصلا آن‌ها را نشنیدی و وجود ندارند.

این کاری است که من در این دوره به تو خواهم آموخت. کلیدهایی به دست تو می‌دهم تا نجواهای ترس، ناامیدی، یاس، سیاهی و شیطانی را در درونت خاموش کنی و فقط نجواهای امید، شجاعت، دانایی، آگاهی، نور و الهی را بشنوی و بدان‌ها عمل کنی تا در درونت به آرامش عجیبی برسی که مقدمه همه موفقیت‌ها و پیروزی‌ها است. همین نجواهای الهی هستند که زمینه‌ساز احساس خوب در تو می‌شوند و وقتی حس خوبی داری؛ انگار خوش‌شانس هستی و برای هر تلاش و مبارزه‌ای آماده‌ای. اینجا است که تمام اتفاقات خوب دنیا، انرژي‌های مثبت دنیا، خوشبختی‌ها و شادی‌های دنیا را به سوی خودت جذب می‌کنی.

در این دوره تو یاد می‌گیری علاوه بر اینکه از صداهای درونیت فرار نکنی بلکه آن‌ها را به پلی برای موفقیت و رسیدن به آرزوهایت تبدیل کنی. بزرگی می‌گوید: «میزان موفقیت تو در هر کاری به میزان احساس خوبی دارد که تجربه می‌کنی.»

فراموش نکن هر اندازه که کنترل بیشتری روی ذهن خود داشته باشی و نداهای الهی را در آن زنده کنی؛ بیشتر بر طبیعت و قوانین الهی آن احاطه پیدا خواهی کرد و بیشتر با پروردگارت که بی‌نهایت توانایی به تو داده است؛ هماهنگ می‌شوی. تنها راه قدرتمندتر شدن تو همین تمرکز بر ذهن و خاموش کردن نجواهای منفی و شیطانی و برعکس گوش دادن به نداهای پای الهی است.

این را بدان که اگر موفق بر کنترل نجواهای ذهنت شوی؛ یکی از بزرگ‌ترین مهارت‌هایی که یک انسان می‌تواند در زندگی بیاموزد را فراگرفتی؛ مهارتی که تمام افراد موفق و ثروتمند و شاد دنیا ازش برخوردار هستند. ذهن تو بخشی از وجود تو است؛ پس باید در سلطه و کنترل خودت باشد و هیچ کس دیگری جز خودت بر آن تسلط پیدا نکند.

وقتی روح و ذهن تو با هم هماهنگ و در مسیر اهداف و آرزوهایت قرار گیرند؛ نجواهای درونیت بال‌های پرواز تو می‌شوند و این نیاز به تمرین و آموزش و مهارت‌آموزی دارد.