توضیحات

 

جوابش ساده است!؟من این محصول را با تمام تجاربم و با تمام آموخته هایم آماده کرده ام برای تو که نمی توانی تشخیص دهی این نجواهای شیطان است یا ندای خالقت !؟

من در کنارت قرار خواهم گرفت که مسیر پیشرفت را راحت تر طی کنی و محکم تر برای موفقیتت قدم برداری .

حال می خواهم برایت بگویم قرار است در این محصول بی نظیر چه چیز هایی را بیاموزی که دیگر با شکست های پی در پی مواجه نشوی ، به تو راه حل هایی خواهم آموخت که بتوانی با آموختن آن ها بهترین ها را برای خودت رقم بزنی .

-من در این محصول به تو می گویم چطور با ترس ها و نگرانی هایت را از بین ببری

-من از حال خوب برایت می گویم !؟

-به تو می آموزم چگونه حال خودت را همیشه خوب کنی به تو راه خال خوب داشتن را خواهم آموخت .

-من از وظایف شیطان برایت می گویم .

-آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده ای که وظیفه شیطان در ذهن ما چیست؟

-آیا می دانی اگر بتوانی این ها را درک کنی راحت تر می توانی این نجوا ها را در ذهنت خاموش کنی و با آن کنار بیایی!؟

شیطان در ذهن ما وظیفه دارد که حال ما را بد کند ،حس ترس و از دست دادن حس نا امیدی را در هر لحظه از زندگی ما بیشتر کند .

-ولی آیا می دانی چگونه می شود که این حس ها و ترس ها یک انسان را تا مرز نابودی بکشاند!؟

درست است در حقیقت این ما هستیم که او را هرچقدر که بخواهیم قدرتمند می کنیم ،این ما هستیم که به او قدرت می دهیم برای نابود کردن خودمان.

-حال می دانم که پیش خود به این فکر می کنی که چگونه این اتفاق رخ می دهد؟؟

من برایت می گویم !؟

وقتی این حس ترس و نا امیدی ها به سراغت می آید تو با فکر کردن به آنها و توجه به این نجوا ها این قدرت را به او می دهی که تورا تا مرز نابودی بکشاند .
در حقیقت نجوا ها مانند باور ها هستند ،هر چقدر با باور هایت احساس بیشتری نشان بدهی بزرگ تر و قوی تر خواهند شد .

این نجوا های ذهنی درست مانند تضاد ها هستند، تضاد ها می توانند تو را به یمت موفقیت بکشانند پس وجود این نجوا ها و تضاد ها در جهان هستی امری طبیعی و برای پیشرفت بیشتر ماست .

من در این محصول به تو می آموزم در زمان مناسب باید با این نجواها کنار بیایی وبا حال خوب باعث درک راحت تر این موضوع شوی و راحت تر به ندای درون خودت که از سمت پروردگار توست گوش دهی و به سمت موفقیت قدم برداری .

اگر بتوانی با این نجوا ها کنار بیایی و آن ها را بشناسی راحت تر می توانی با آن ها کنار بیایی و آن ها را مهار کنی ولی وقتی بخواهی با آن ها بجنگی و مقاومت کنی ،این کار تو باعث قدرتمند کردن این نجواها خواهد شد وتو را تا مرز نابودی خواهد کشید

ولی وقتی آن را بپذیری که کار این نجوا ها بهم ریختن حال خوب توست و بتوانی به درک درست در این موضوع برسی و تکامل خود راطی کرده باشی دیگر هیچ وقت تمرکز خود را از روی خواسته ها و هدف هایت نخواهی برداشت و راه موفقیت را به راحتی طی خواهی کرد .

-حال می دانم که برای تو این سوال به وجود آمده است که چطور متوجه آن شوی که چه ندا هایی ندای درون توست و تو را به سمت موفقیت می کشاند و چه ندا هایی ندای از سمت شیطان است و تو را تا مرز نابودی می برد!؟
من در این محصول پر قدرت راه تشخیص این ندا ها را به تو خواهم آموخت
به تو می آموزم که ندای پروردگارت دارای چه خال و ویژگی هایست!؟
و نجوای شیطان دارای چه حال و ویژگی هاست !؟-به تو می آموزم که به چه چیز هایی توجه کنی تا بتوانی این نجوا ها را خاموش کنی .
من طریقه مقابله با این نجوا ها را به تو خواهم آموخت .-من به تو می آموزم چطور به تقویت آرامش درونت بپردازی .-این را به طاد داشته باش که باور مناسب باعث به وجود آمدن احساس خوب است
و احساس خوب باعث به وجود آمدن باور مناسب است .-من به تو می آموزم چطور به الهاماتزندگبت توجه کنی و سعی در درک درست آن داشته باشی .تو ای اشرف مخلوقات بدان که خالق تو بهترین ها را برای تو می خواهد
برایت قوانینی را قرار داده که تو با آموختن آنها می توانی به بهترین ها برسی .پس برای آموختن این قوانین ذره ای درنگ نکن چون تو سزاوار بهترذن ها هستی .ای که مرا خوانده ای راه نشانم بدهدر شب ظلمانی ام ماه نشانم بده

یوسف مصری زچاه ،گشت چنان پادشاه

گر که طریق این بود،چاه نشانم بده

سر خوشی این جهان

لذت یک آن بود

آنچه تورا خوشتر است راه نشانم بده..!!!

-حال این راه و این قوانین برای تو در جهان هستی قرار داده شده
فقط کافیست که بخواهی و قدم برای آموختن برداری !!!