توضیحات

باور هاي اشتباه:

انسان ها را در مداري اشتباه قرار مي دهند و نتيجه => جذب اتفاق هايست كه هيچ تمايلي به وقوع آن اتفاق ندارند.

باورهاي درست:

انسان ها را در مداري درست قرار داده و نتيجه => جذب اتفاق هاي خوب در زندگيست .

-آيا تا به حال در شرايطي قرار گرفته ايد كه ناخواسته ها ي ذهنتان به طور متوالي و پي در پي برايتان اتفاق بيفتد ؟
همه ي ما انسان ها در چنين شرايطي قرار گرفته ايم ،اما چرا !!؟؟
-چه طور اين اتفاق رخ مي دهد !!؟؟
-چه چيزي باعث ميشوند اتفاقات ناخوشايند متوالي براي ما تكرار شود ؟!

جوابش ساده است!!!؟
وقتي افكار و باورهاي ما به سمت ناخواسته هايمان مي روند مشكلات براي ما متوالي اتفاق مي افتد چون فركانس هايي كه افكار ما به جهان هستي ارسال ميكند ،باعث جذب همان اتفاقات و ناخواسته هاي افكارمان مي شود .

وقتي ارتعاش درست فرستاديد
وقتي احساستان راعالي كرديد
وفتي تجسم را بالذت انجام داديد
وقتي نشانه ها را دنبال و درمسير افتاديد
آنگاه تمام زيبايي ها و نعمت هاي بي كران خداوند را جذب زندگي خود ميكنيد و آنگاه از اين همه زيبايي و فراواني لذت خواهي برد .

با خودت تكرار كن ؟!

-من مشكلات را حل نميكنم
من افكارم را درست ميكنم
سپس مشكلات خودشان حل ميشوند .

-اگر هميشه بر اين باور باشيد كه انجام كاري سخت و دشوار است!؟
سخت ميشود!!!!
-اگر بر اين باور باشيد كه به خود بگويد راحت است و انجامش ميدهم!؟
راحت ميشود و انجامش خواهي داد!!!!

شما باور توانستن را در خود تقويت كنيد باوري كه دنياي شما را زيبا و لذت بخش تر خواهد كرد.
-اگر با خود بگويد حالم عاليست ،تمام عوامل متافيزيكي دست به كار ميشوند تا حال شما عالي شود!
اگر به طور عاميانه تر براي بگويم هر آنچه كه باور داشته باشي براي تو اتفاق خواهد افتاد

آنچه بر ما ميگذرد محصول ذهن خودمان است.
ذهن ما براي خودش منطقه اي امن دارد، اين منطقه امن برگرفته از تمام عادتها و شيوه فكري است كه در تمام طول سالها ذخيره كرديم .

-چرا مقاومت ذهني نسبت به تغيير داريم؟
-چرا تغيير سخت و دشوار است ؟؟

جواب ساده است دوست من :
-چون ذهن انسان هميشه شرايط قابل پيش بيني را دوست دار