سرفصل مطالب
سرفصل مطالب

هیچ جنبده ایی در روی زمین نیست جز آنکه روزی او به عهده خداست. همیشه از این آیه برداشت کرده ایم که رزق و روزی هر جانداری در روی زمین از قبل توسط خدا تعیین شده است! یا شنیده ایم خداوند به هرکسی که بخواهد نعمت میدهد و از هر کس که بخواهد نعمت میگیرد. در صورتی که این آیه به  این معنی است رزق و روزی هر جانداری طبق مقرراتی به او داده میشود.

رزق بی حساب

دختر شاد و رها

گرچه خدا رزق و روزی را تضمین کرده اما بدان معنی نیست که روزی هرکس به در خانه اش میرود یا از آسمان نازل میشود. بلکه بدان معناست که منابع تامین روزی جانداران پیش بینی شده است.

تمام آیاتی که در قرآن آمده است که ما به هر کس که بخواهیم میدهیم و از هر کس که بخواهیم میگیریم. از ریشه دو کلمه هستند؛

 • 1.شیء که به معنی مشیت خداست
 • 2. رود که به معنی خواستن خداست

جایی که خدا بخواهد از خواست خود بگوید از ارادالله استفاده کرده است و بیان کرده است که در مورد چه گروهی صحبت میکند مثلا کافران. شی هم که به معنی مشیت خداست و هر جا که این ریشه به کار برده شده است به این معنی است که اگر در مشیت و قوانین الهی باشد به شما داده میشود نه اینکه اگر خدا بخواهد… بحث این نیست که خدا بخواهد و به ما بدهد یا ندهد؛ بحث این است که اگر ما طبق قوانین در مدار درست و نعمت قرار بگیریم دریافت میکنیم!

خدا تصمیم گیرنده نیست

تصمیم گیری

تصمیم گیری در لغت به معنی انتخاب است و خدا انتخاب کننده رزق و روزی برای ما نیست.

خدا اصلا تصمیم گیرینده نیست که به چه کسی بدهد یا به چه کسی ندهد؛ اگر در مدار دریافت باشیم قطعا دریافت میکنیم. در مقاله اعتماد بخدا صحبت کردیم که خدا اینگونه نیست که ببیند هر کسی چه کاری انجام میدهد و جواب اعمالش را بدهد یکسری قوانین وضع کرده است و طبیعتا ما اگر طبق قوانین عمل کنیم طبق قوانین هم نتیجه میگیریم.

اراده خداوند در تعیین روزی انسان

خداوند اراده میکند بر اساس اعمال و رفتار انسانها بلایی یا نعمتی بر سر آنها نازل کند. اینکه آنچه از جانب خداوند میرسد مثبت باشد یا منفی وابسته به عملکرد ماست. جهان قانونمند است و کسی نمیتواند از این قانون تخطی کند؛ اگر من در مسیر و مدار درست باشم بی شک نتیجه دلخواه و درست را میگیریم. این نکته در اینجا حائض اهمیت است که کسی نیست که صد در صد قوانین خدا را بداند و اجرا کند و نتیجه بگیرد؛ اما همه ی انسانها به اندازه ایی که قوانین را درک و اجرا میکنند به همان انداز نتیجه میگیرند. هر چقدر بهتر عمل کنیم بهتر نتیجه میگیریم و به اندازه ایی که تعغییر میکنی نتایج هم تعغیر میکند.

 روزی انسان بر پایه فراوانی است

خدا رزق بی حساب نمیدهد مسیر رزق بی حساب میدهد و اینگونه نیست که خدا اندازه روزی انسان را تعیین کند. رحمت و رزق الهی برای تک تک انسانها بی نهایت است مثل نور خورشید مثل اکسیژن ما به اندازه ظرفیت و باور خودمان دریافت میکنیم.

در بحث باور ها هیچ چیز به اندازه باورهای دینی تحریف شده ذهن ما را محدود و ظرف ما را کوچک نمیکند. هر چقدر باور های اشتباه را پذیرفته باشیم بیشتر باور داریم که هر کجا کاخی ساخته شده شهری ویران شده. اگر شتر از سوراخ سوزن رد شود ثروتمندان هم میتوانند به بهشت بروند. هر چقدر شخصی ثروتمند تر باشد از خدا دورتر است. با تعغیر باور ها به مرور ظرف ذهنی ما برای دریافت هم بیشتر میشود. ما به کرات انسانهایی را دیده ایم که از درآمد ماهی پنج ملیون به ماهی یک ملیارد تومن رسیده اند… خدا که عوض نشده است یا عوض نمیشود این باور شخص است که تعغیر میکند.

نا گفته نماند که نباید انتظار بزرگ شدن ظرف یک شبه را داشه باشیم. مگر باور ما یک شبه بوجود آمده است که یک شبه هم تعغییر کند؟ هنگامی میتوانید بفهمید که چقدر تعغیر کرده اید که به نتایج نگاه کنید به همان اندازه که تعغیر پایدار شود نتایج جدید هم پایدار میشود که نشانگر این تعغیر جدید آرامش است، به همان اندازه که تعغیر کرده ایی باید اطمینان و آرامش حاصل از تعغیر باور هم داشته باشی.

در این صورت است که میتوانیم تضمین روزی انسان را از طرف خداوند داشته باشیم؛ البته که تضمین رزق و روزی هم به معنای تعطیلی کار و فعالیت نیست و امام حسن عسکری در این باره میفرماید رزق و روزی تضمین شده تو را از تلاش و عمل باز ندارد.

روزی انسان از قبل تعیین شده است!

واقعا روزی هرکس از قبل تعیین شده است؟ بله … توسط چه کسی؟ توسط خود شما … بر چه اساس؟ بر اساس فرکانس هایی که از قبل فرستاده اید، براساس ورودی هایی که از حواس پنج گانه وارد مغزتان کرده اید، براساس باورهایی که در ذهن خود نسبت به فراوانی دارید.

در مقاله ثروت خدا توضیح دادیم که برای تک تک انسانها به میزان فراوان ثروت و نعمت و فراوانی وجود دارد و قوانین جهان هستی برای همه ثابت و غیرقابل تعغییر است. خدا تفاوتی بین بندگانش قائل نیست.

برای درک بهتر این مسئله به این مثال توجه کنید: فرض کنید که شما استاد دانشگاه هستید، شما درس را میدهید یک دانشجو بیشتر گوش میدهد و بیشتر تمرین میکند و طبعا هم بهتر یاد میگیرد، دانشجوی دیگری بازیگوشی میکند و مردود میشود، شما یک درس داده اید اما دو نفر دو نتیجه متفاوت گرفته اند … خدا نعمت و ثروت برای همه به میزان فراوان قرار داده است! میزان دریافت ما به این بستگی دارد که دانشجوی زرنگی باشیم یا تنبل ! شما برای دانشجوی زرنگ ذوق زده نمیشوید برای دانشجوی تنبل هم غصه نمیخورید! شما کار خود را به درستی انجام داده اید…خدا هم کار خود را به درستی انجام داده است و برای شخص فقیر غصه نمیخورد و برای شخص ثروت مند هم ذوق زده نمیشود!

روزی یا دارایی ؟

تصویر ویلا و فراوانی که نشان دهنده روزی انسان است

روزی انسان یعنی چیزی که نیاز قطعی شماست، چیزی که برای زنده بودن نیاز دارید؛ مثلا اکسیژن یا میزان مشخصی آب و غذا که نیاز هست برای زنده بودن و الحق خدا روزی ما را تامین میکند و برای نفس کشیدن دنبال اکسیژن نمیرویم و برای ما مهیاست  خداوند میفرمائید: هیچ جنبنده ایی روی زمین نیست مگر آنکه روزی آن بدست خداست؛ جنبده شامل حیوانات و حشرات هم میشود؛ پس روزی به معنای مال و ثروت نیست چراکه حیوانات و حشرات به مال و ثروت احتیاج ندارند. دارایی و ثروت چیزی است که ما باید آن را با تلاش و استفاده از توانایی هایی که خدا در وجود ما قرار داده و مهارتهایی که در طی زندگی کسب کرده ایم. طبق قوانین موفقیت و قوانین الهی بدست بیاوریم و در رفاه و آسایش بیشتری زندگی کنیم.

چرا دارایی انسانها یکی نیست؟

خب به طور قطع مشخص است که تلاش فیزیکی و حتی فکری افراد در افزایش دارایی آنها موثر است. و طبعا اگر انسانها به دنبال افزایش دارایی خود نباشند از آن محروم میشوند. خداوند متعال با واسطه یا بی واسطه همان طور که در مقاله دستان خدا گفتیم برای رسیدن ما به خواسته هایمان چه ثروت باشد چه خواسته ایی دیگر به ما کمک میکند.

در هر صورت رسیدن به دارایی بیشتر تحت تکلف تلاش هر شخص است چرا که اگر اینگونه نبود کسی حاضر به انجام مسئولیت های اجتماعی نبود . حتی در خود اسلام هم کار و تلاش یک وظیفه شرعی شمرده میشود. طبق روایات هیچ موجودی مکفی از نعمت نیست و همانطور که در مقاله تحفه خدا صحبت کردیم فروانی برای همه وجود دارد اما عدم آگاهی عده ی زیادی از انسانها سبب شده است هشتاد درصد ثروت روی زمین در دست بیست درصد انسانها باشد.

سرفصل مطالب

نظرات شما

۳ دیدگاه تا کنون منتشر شده است. شما هم در این گفت و گو مشارکت کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
عضو سایت هستید؟ برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید.

  حدیث فخرایی
  ۲ ماه و ۰ روز عضو سایت
  دانشجوی سایت

  بسیار عالی و کامل ممنون از استاد غروی عزیز

  علی قشلاقیان
  ۸ ماه و ۲۷ روز عضو سایت
  دانشجوی سایت

  به نام خداوند رزاق
  وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ .
  و از جایی که گمان نبرد به او روزی عطا میکند .
  دیدگاه بعضی ها نسبت به این آیه
  قرآن متفاوت است و فکر میکنند خداوند هر چیزی که فقط اراده کنند را در آن واحد به انسان ها از رحمتش عطا خواهد کرد و نیازی به فعالیت جسمی و فکری و حرکت در شغل خود نمیبینند و میگویند خدا بزرگ است و روزی رسان ، گر چه برای خلق ثروت با توکل به الله باید نهایت تلاش رو انجام داد، و خدا قطعا مسیر دریافت تلاششان رو برای آنان نشان خواهد داد ، مثال این میمونه که من بشینم یه جا و هی از خدا فقط بخوام که به من مثلا یه میز بده و هی التماس کنم خدا فقط یه میز بده به من ، خودت یه میز به من بده! من برات نماز میخونم سپاسگذارت میشم ، اما کسی نیست بهش بگه خدا در طول تاریخ بشریت ثابقه نداشته میز درست کنه و به بنده ای بده، چون درخت رو آفریده و گفته هر چی که میخوای رو خودت خلق کن ، تو زندگی هم ،دنبال درخت ها باشیم نه میز ها 🙏

  مریم روح پرور
  ۱۱ ماه و ۱۷ روز عضو سایت
  دانشجوی سایت

  سلام استاد عزیزم

  قسم می خورم که جز پادشاه عالم به سمت کسی دست دراز نکنم
  قسم می خورم که جز با پادشاه عالم حرف و دردم را نگویم
  قسم می خورم که از مقابل پادشاه کنار بروم و همقدم با هاش حرکت کنم تا دستم را بگیره و من رو هدایت کنه به سمت چیزی که من رو برایش خلق کرده
  قسم می خورم که بشناسم خود واقعی ام را تا بشناسم پروردگار حقیقی را
  قسم می خورم که بشناسم مهربانی خدا را
  که فقط پادشاه حقیقی قلبم تویی حقیقت محض وجودم تویی
  کسی که از رگ گردنم به من نزدیک تره
  کسی که بخشنده و مهربانه

  بابت وجودتون شکر استاد عزیزم

  خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت