جلسه هفتم پیام‌های خداوند

جلسه هفتم دوره تکرارنشدنی پیام‌های خداوند روی سایت قرار گرفت.

برای دانلود جلسه هفتم به این صفحه مراجعه کنید.