سرفصل مطالب
سرفصل مطالب

با شناخت خدا و حرکت در مسیر خودشناسی میتوانم ثروت هم بدست بیاورم؟ یا با حرکت در مسیر خودشناسی باید مادیات و ثروت را کنار بگذاریم؟ خداوند ثروتمند است؟ چگونه میتوانم از اینهمه ثروت و نعمتی که در دنیا ست استفاده کنم؟ رفتن به سمت ثروت من را از مسیر خود شناسی دور میکند؟چگونه میتوانیم ثروتمند و پولدار شویم؟

ثروت خدا چیست

اول بهتر است تعریف خود را از ثروت ارا ئه دهیم؛ ثروت یعنی هر چیزی که به ما حس خوبی دهد؛ پس با این تعریف ثروت میتواند سلامتی، عشق، هوا، خانواده، آرامش، شادی، پول باشد و… باشد. در ذهن ما بیشتر این شکل گرفته است که ثروت فقط پول است، در صورتی که پول  یکی از ارکان ثروت است. اما واقعیت این است که ما اگر پول نداشته باشیم ثروتمند نیستیم چون یکی از ارکان ثروت را نداریم! حالا ثروت خدا به چه معناست؟ هر آنچه پول و گنج و ثروت در دنیاست برای خداست؟ در این مقاله منظور ما از ثروت صرفا پول است.

خلق پول بینهایت خدا

خدا میتواند بینهایت پول خلق کند، همانطور که در مقاله دلیل آفرینش جهان هستی گفتیم که خلق در ذات وجودی خداوند است. در فلسفه وجودی خداوند هم بینهایت پول هست و میتواند خلق کند. برای درک بهتر میتوانید خدا را اقیانوسی در نظر بگیرید که ببینهایت پول در آن وجود دارد و کافی است که این پول جاری شود… هر چقدر هر شخص بیشتر کار کند اتفاقا روز به روز بیشتر به ثروت دنیا اضاف میکند!هر وقت خدمات جدیدی خلق میکنید در حال خلق پول هستید.

شهر فقیری بوده است که روزی شخصی وارد هتل آن شهر میشود و فرد برای سکونت در آن هتل 10 دلار پرداخت میکند،صاحب هتل خوشحال میشود و به سرعت بدهی خود را به قصاب میدهد ف قصاب هم 10 دلار بدهی خود را به بقال میدهد و بقال هم بدهی خود را به نانوا میدهد و این پول همینطور میگردد تا آخرین نفر دوباره پول را به صاحب هتل میدهد و بدهی خود را با صاحب هتل تسویه میکند، سر شب شخصی که قرار بوده است در هتل بماند به هتل دار میگوید شب اینجا نمیمانم و پول مرا پس دهید و هتل دار پول شخص را برمیگرداند؛ صرفا با ورود یک نفر به شهر و دادن خدمات به او چندین نفر بدهی خود را پرداخت میکنند.

گنج خدا

اینگونه نیست که خداوند یکسری گنج و پول در اختیار داشته باشد و به هر کس بخواهد بدهد به هر کس که نخواهد ندهد. خداوند به هر یک انسانها یک گنج بینهایت داده است که با استفاده درست از این گنج هر انسانی میتواند خیلی بیشتر از پول های دنیا را خلق کند، خدا با ایده خوب، با دوست خوبی که در مسیر ما میگذارد، با یک مسیر درست که ما را در آن مسیر میبرد ثروت های ملیاردی برای ما خلق میکند… فقط کافی است آن مسیر را تشخیص دهیم و جرات و جسارت حرکت در آن مسیر را داشته باشیم. خدا بزرگترین ثروت خود را به تک تک ما بخشیده است؛ این ذهن، مغز، توان دریافت ایده ها و نشانه ها… ثروت بیکران خدا آگاهی ست، علمش است، تمام نعمت های دنیا که خیلی هاش رو ما کشف نکرده ایم.

صندوقچه پول که نور زردی از آن به بیرون تابیده شده است

در دسترس ترین نعمت خدا که منجر خلق پول در زندگی ما میشود؛ خلاقیت ذهن ما و انسانهای اطرافمان هستند؛ چون انسان موجودی اجتماعی و نیازمند است که نیاز های او تمامی ندارد و این ما هستیم که با خلاقیت خود میتوانیم با ارائه خدمات جدید پول خلق کنیم. مغز بزرگترین ثروتی هست که خدا در اختیار تک تک ما گذاشته است در صورتی که بشناسیم و از آن به درستی استفاده کنیم. ما عادت کرده ایم به ندیدن و قدر ندانستن نعمت های رایگان در اطرافمان؛ همانطور که سلامتیمان برایمان عادی شد و دیگر حتی بهش فکر هم نمیکنیم، همانطور که خانواده برایمان عادی شد و دیگر نمیبینیم و قدر نمیدانیم توانمیدیهایمان را هم نمیبینیم و قدر نمیدانیم…

باور ما به نسبت خدا و پول

از جمله مسائلی که در بدست آوردن پول از اهمیت ویژه ایی برخوردار است باور ما نسبت به پول است. (برای شناخت باور به مقاله باور چیست مراجعه کنید) باور ما نسبت به پول مثل باور ما به خدا و هر چیزی دیگری، از کودکی در ناخودآگاه ما شکل گرفته است (برای شناخت ناخودآگاه به مقاله ناخودآگاه چیست مراجعه کنید). حال ما باید این باور ها را شناسایی کنیم و آن ها را تعغیر دهیم. در زیر چند نمونه از این باور ها را بررسی میکنیم.

هم خدا هم خرما

غروب آفتاب از پشت درختان نخل کنار دریا که نشان دهنده ثروت خدا میباشد

همیشه این جمله معروف را شنیده ایم که؛ هم خدا را میخواهی هم خرما؟ همیشه محدود شدیم که کم بخواهیم، یا اگر چیزی را خواستیم چیز دیگری نخواهیم. مثلا شنیدیم عشق یا ثروت؟ خیلی وقت ها پرسیدن این یا آن اشتباه است. چه میشود اگر هم عشق را تجربه کنیم هم ثروتمند باشیم؟ اصلا در عمق این دو مسئله ارتباطی به هم ندارند.

ثروت مانع رسیدن به خدا

یکی از باور هایی که مانع پولدار شدن و ثروتمند شدن ما انسانهاست و از کودکی هم در معرض آن بوده ایم؛ این بوده است که ثروت و پول زیاد ما را از خدا دور میکند و به همین دلیل همه ی ما یک مقاوت درونی شدید یا ترس از بدست آوردن پول زیاد داریم و همین مسئله اجازه نمیدهد ما از یک حدی بیشتر پول در بیاوریم یا حتی بخواهیم! به عبارتی ترموستات مالی ما از یک حدی بیشتر رشد نمیکند. در اینجا این مسئله را کامل بررسی میکنیم.

خیلی وقتها ما چیز هایی که از عمق و ریشه ربطی بهم ندارند را بهم ربط میدهیم! مثل اینکه پول ما را از خدا دور میکند… کمی فکر کنید؛ این دو مسئله چه ربطی بهم دارند؟ پول یک چیز است! خدا و خداشناسی مسئله دیگریست! واقعا پول در آوردن ربطی به خدا، دین، انسانیت ندارند. خیلی چیزها را الکی به چیزهایی ربط میدهیم که هیچ ربطی بهم ندارند! اگر میخواهید خدا را به پول در آوردن ریط دهید ربطی دهید که به نفع پول درآوردن باشد؛ مثلا با پول درآوردن زیاد میتوانم اشتغال زایی کنم و بدین صورت به انسانهای زیادی خدمت میکنم و به خدا نزدیک تر میشوم. داشتن پول و ثروت نه تنها چیز بدی نیست بلکه جز مواهب الهی است.

پول ربطی به خدا ندارد

اینکه ما پول داشته باشیم یا نداشته باشیم ارتباطی به خدا ندارد؛ خدا جای خودش پول هم جای خودش. هیچ چیز به اندازه باور دینی تحریف شده ترس در ما ایجاد نمیکند و خطرناک نیست! چون ما در ناخودآگاه ترس داریم نسبت به خدا و دین و دستورات مذهبی ( در مقاله خشم خدا صحبت کرده ایم ) به خودمان اجازه تعغیر یکسری مفاهیم و باورها را در ذهن نمیدهیم حتی صحبت هایی که تحریف شده اند و واقعیت آنچیزی که ما شنیده ایم نیستند. به ما گفتند که پیامبران فقیر بوده اند؛ چیزی که اصلا صحت ندارد حتی برعکس بسیار هم ثروتمند بوده اند. بارها سخنان این چنینی را شنیدیم اما کمتر شنیدیم که امام صادق میفرماید: مسلمان واقعی زندگیش باید چند خصوصیت داشته باشد: 1. مرکب خوب 2. خانه پورنور

فقر مانع رسیدن به خدا

خانه متروکه و فقر

چگونه پولدار و ثروتمند شویم؟ اگر قرار است در مسیر رشد و خداشناسی باشیم حتما باید از نظر مالی هم در زندگی ما گشایش اتفاق افتد، اگر بعد از مدتی حرکت در مسیر درست هنوز حس و حال بهتری نداریم، هنوز از نظر مالی مشکل داریم، یعنی در مسیر درست نیستیم، یعنی یک جای کار و عمل ما مشکل دارد، یعنی باید مسئله ای را در درون خود درست کنیم! باید خودمان بررسی کنیم ببینیم چه مانعی درون ماست.

هدف فقط خدمت به خلق

 استفاده از ثروت بیکران خدا با هدف خدمت به خلق! اگر میخواهید غرق در نعمت شوید، اگر میخواهید پولدار و ثروتمند شوید؛ هدف اصلی خود را از کار کردن بگذارید بر روی خدمت به خلق! فارغ از شغل و جایگاهی که دارید؛ تمرکز خود را بر روی خدمت به انسانها به خاطر خدا و اینکه روح خدا در درون انسانهاست بگذارید. به این خاطر که روح خدا را در انسانها میبینی با عشق کار را انجام بده، عاشق خدمت به انسانها باش اینجاست که از خزانه غیب خدا چنان ایده ها و انسانهایی وارد زندگی شما میشوند که حیرت میکنید.

البته این به این معنی نیست که شما کار کنید و مبلغی را دریافت نکنید اما تمرکز اصلی شما روی خدمت به انسانها باشد. اگر این کار را انجام دهید و لذت نبرید بدانید که با عشق انجام نمیدهید، اگر انجام میدهید و حس خوبی ندارید یعنی اجرای این قانون را درک نکرده اید، درک کنید و انجام دهید. (این یکی از قوانین جهان هستی است که کمتر آن را شنیده ایم)

سرفصل مطالب

نظرات شما

۲ دیدگاه تا کنون منتشر شده است. شما هم در این گفت و گو مشارکت کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
عضو سایت هستید؟ برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید.

  علی قشلاقیان
  ۸ ماه و ۲۷ روز عضو سایت
  دانشجوی سایت

  به نام خالق آسمانها و زمین،
  ثروت از دیدگاه بعضی اشخاص میتواند اعداد ارقامی باشد که در
  سیستم های بانکی برایش قابل مشاهده باشد ،اما این ثروت نیست اینها تنها عدد هستند ، *ثروت یعنی وجود الله *وقتی من خودم را از خالق همه هستی دور نمیبینم و همیشه حضورش را در قلبم حس می کنم این یعنی صاحب کل هستی هوامو داره و خدا هم بی نیاز از همه چیز است ، از طرفی اگر من ایمانم
  رو نسبت به خدا حفظ کنم مسلما اون هم تنها با یک ایده تنها با یک شخص حتی ناشناس ثروت را به من از رحمت بیکرانش عطا خواهد کرد و من کافیست احساس لایق بودن به این رزق آسمانی رو در خودم بزرگ و بزرگ تر کنم و آنوقت شاهد بارش ثروت از طرف خالقم خواهم بود البته با عملکردم و نیتم ، ثروت تنها و سیله ایست که من خواسته هایم را هدف هایم را بتوانم برند کنم ،میتونه : گشایش یک مشکل مالی نیازمند باشه آزاد کردن یک زندانی به جرم سه کیلو برنج باشه ،میتونه تهیه یه جهاز دختر دم بخت باشه میتونه شاد کردن خونواده یه مریض باشه ، میتونه نشون دادن عدم وابستگیت به مادیات به خدا باشه ، و میتونه خرید ماشین و دور دور کردن تو
  خیابون اندرزگو باشه ، خدا از قبل به نیت های قلبمون آگاهه بستگی داره تو دیدگاهت به ثروت چی باشه که بهت ببخشه از قدرت و ثروت بی حد و حسابش 🙏

  مریم روح پرور

  سلام استاد غروی عزیز
  ممنون بابت اشتراک گذاشتن مطالب که همه پر از آگاهی هستند
  ***به این خاطر که روح خدا را در انسانها میبینی با عشق کار را انجام بده، عاشق خدمت به انسانها باش اینجاست که از خزانه غیب خدا چنان ایده ها و انسانهایی وارد زندگی شما میشوند که حیرت میکنید. ***
  این چند تا جمله خودش حیرت آوره واقعا ازتون سپاسگزارم