سرفصل مطالب
سرفصل مطالب

خدا خشمگین میشود؟ خدا خشمگین است یا مهربان؟ اگر خدا عاشق ما است پس چرا  در قرآن میفرماید: برای آنان عذابی خوار کننده است، او را در دوزخ وارد میکنیم، یا میفرماید بلای آخرت علتی جز خشم و انتقام و ناخشنودی خداوند ندارد. اگر خداوند اینقدر قدرتمند است پس چرا کاری انجام نمیدهد که دنیا به سمت خوبی پیش رود که هیچ ظلم و جنایتی نباشد؟

خشم یا مهربانی؟

وقتی کودکی از ما درباره خدا بپرسد؛ بی شک بدون لحظه ایی درنگ به او میگوییم خدا مهربان است، خدا آفریده تمام مخلوقات است، و …، اما وقتی نوبت به خودمان برسد شاید در کلام و لفظ بگوئیم که خدا بسیار مهربان و بخشنده است. اما قطعا همه ی ما در عمق وجودمان از خدا میترسیم و فکر میکنیم که؛ خدا منتظر است تا ما کوچکترین کار را انجام دهیم تا تمام قوانین و کائنات را بکار بگیرد و از ما انتقام بگیرد. فکر میکنیم که خدا منتظر است تا ما به آن دنیا برویم و مستقیم به جهنم برویم و خشم خدا نصیبمان شود.

مهربانی خدا فقط در کلام!

مسئله حائض اهمیت در باور ما نسبت به مهربانی خداوند این است که؛ ما براساس اطلاعات و شنیده هایی که در بزرگسالی بدست آورده ایم در کلام و ظاهر میگوئیم که خدا مهربان است. اما ذهن ما در سطح ناخودآگاه که تمام برنامه ریزی هایش در کودکی شکل گرفته است این مسئله را باور نداریم.

به عنوان مثال هنگامی که کودکی یکی از والدین خود  را از دست میدهد؛ بچه از مادر خود میپرسد بابا کجاست؛ به اشتباه جمله همیشگی خدا بابا رو برد پیش خودش را میشنود. چه ذهنیتی نسبت به خدا در ذهن بچه شکل میگیرد؟ یا جمله‌ی دیگری که اکثرا همه ی ما شنیده ایم؛ خواست خدا برای ما اینگونه بوده است.

با توجه به تعاریفی که از خدا برای ما شده است انتظار چه نوع دیدگاهی از خدا برای خود داریم؟ به همین علت است که در عمق وجودمان نسبت به خدا ترس داریم. با تجه به این تعارف ناخوداگاه ما نسبت به خدا برنامه ریزی شده است. ما باید در سطح ناخواگاه مهربان بودن خدا و اینکه خدا عاشق من است را بپذیریم. مفاهیم و باور های جدیدی که از خدا بدست می آوریم را در سطح ناخودآگاه هم تعغیر دهیم.

تناقض قدرت خدا و اختیار انسان!

گاهی اوقات گفته میشود که اگر خدا اینقدر قدرتمند است و جهان را اداره میکند پس چرا کاری انجاام نمیدهد. که بدی و ظلم نباشد و در دنیا همیشه خوبی و آرامش برقرار باشد؟ هنگامی که خدا انسان را به عنوان اشرف مخلوقات برگزید… به انسان قدرت انتخاب و اختیار داد… حال اگر قرار باشد که خدا با قدرت خود تما ظلم و بدیها را در جهان پاک کند… پس قدرت انتخاب و اختیار انسان چه میشود؟ دیگر ما قدرت انتخاب و اختیاری نداریم که…

چه میشود اگر ما هم قدرت انتخاب و اختیار نداشتیم ؟ انسان نمیشدیم، دقیقا شبیه به موجواداتی میشدیم که هیچ قدرت انتخاب و اختیاری از خود ندارند مث حیوانات، فرشته ها، گیاهان و آنموقع به حس و تجربه و منطقق نمیرسییدیم. خیلی فرق میکند موجودی از روی اجبار دست به انجام کاری نزند یا انتخاب و اختیار!

دقیقا شبیه به این است که موجودی در یک اتاق شیشه ای باشد و آب و غذا هم برایش تامین شود. بعد گفته شود که این موجود موجود خوبی است. مرتکب گناه نمیشود؛ اصلا این موجود در معرض گناه قرا نگرفته است که بخواهدد گناهی مرتکب شود. اصلا چنین موجودی توانایی رشد کردن ندارد. با داشتن قدرت اختیار و انتخاب است که میتوانیم رشد داشته باشیم. با داشتن قدرت انتخاب و اختیار است که موجودی میتواند عروج کند و به الله برسد یا اینکه مقام و منزلتش از حیوان پست تر گردد.

خشم خدا براساس اهرم رنج و لذت

سر انسان به صورت سفید کامل

طبق تحقیقات علمی و روانشناسی که روی مغز انسان انجام شده است؛ سیستم مغز انسان براساس تنبه و تشویق کار میکند. به عنوان مثال برای گرفتن تصمیمی چه منطقی چه احساسی ما براساس یکسری ترس ها تمام اطلاعات را باهم میسنجیم که تصمیم به انجام کاری یا عدم انجام کاری بگیریم. به این کارکرد مغز اهرم رنج و لذت گفته میشود.

ما هرکاری انجام میدهیم دو دلیل دارد؛

 • فرار از رنج 
 • رسیدن به لذت

به عبارتی دو نیروی ذهنی هستند که ما را کنترل میکنند. انسان هرکاری انجام میدهد یا برای رسیدن به یک لذت است یا رهایی از رنج. انجام تمام کارها و رفتارها و عادات ما بر همین قانون استوار است. به عنوان مثال هنگامی که آب میخوریم برای رهایی از رنج تشنگی آب میخوریم تا به لذت سیری آب برسیم. چقدر آب میخوریم؟ تا جایی که خوردن آب رنج آور شود. البته بعضی ها فرار از رنج تاثیری بیشتری بر رویشان میگذارد بعضی ها رسیدن به لذت و طبق بررسی هایی که انجام شده است.. برای اکثر آدمها فرار از رنج بیشتر بوده است.

فرار از رنج یا رسیدن به لذت؟

اگر بین انجام دو کار که هم انجام داد آن لذت بخش باشد هم رنج آور کدام را انتخاب میکنیم؟ قطعا کاری را انتخاب میکنیم که در بلند مدت کفه ی سنگین تری را داشته باشد. اما واقعیت این است که مهم نیست کفه ی فرار از رنج سنگین تر باشد یا رسیدن به لذت ذهن آن که نزدیک راست را انتخاب میکند. به عنوان مثال لذت سیگار کشیدن برای الان است اما رنج آن برای 10 سال بعد.

چرا خدایی که عاشق ما میباشد در قرآن گفته است که انسان را در دوزخ میکنیم؟ خدا خودش میداند که چه موجودی خلق کرده است و سیستم تفکر وتصمیم گیری مغزش چگونه عمل میکند. خداوند در قرآن دقیقا با سیستم تفکری مغز ما با ما صحبت میکند. خدا در قرآن بارها و بارها از اهرم رنج و لذت استفاده کرده است. در اصل این خشمگین شدن خدا اهرمی میباشد که ما را هدایت میکند که مسیر رشد و تکامل را طی کنیم.

جالب است که بدانید همانقدر که در قرآن و مکاتب مختلف بر روی خشمگین شدن خدا و رنج و سختی تاکیید شده است روی مهربان بودن خداوند هم تاکیید شده است. اولویت سیستم مغز انسان حفظ بقا میباشد و برای حفظ بقا انسان باید بترسد؛ مثلا باید از ارتفاع بترسد که از بلندی نپرد و جان خود را از دست ندهد. پس انسان باید بترسد که کارهای غیر عقلانی انجام ندهد و به سمت تکامل و وحدانیت و خدا حرکت کند.

خدا خشمگین میشود؟

چهره‌ی انسان خشمگین

 

اگر انسانی خشمگین شود؛ ما چه فکری در مورد آن شخص میکنیم؟ شخصی که خشمگین میشود یعنی احساس خود را نمیتواند کنترل کند و نسبت دادن این صفت به خدا به معنی یک ضعف در خداوند است. خدا که ضعفی ندارد! خداوند اصلا خشمگین نمیشود. پس اینکه خدا در قرآن میفرمایید: بلای آخرت علتی جز خشم و انتقام خدا ندارد چه میشود؟ خدا میفرماید که مواردی مثل ریختن خون بی گناه، ربا خواری، خوردن مال یتیم و… از موجبات خشم خدا است اما خدا که خشمگین نمیشود نتیجه ی کار هر شخص را میدهد. قوانین خداوند است که عذاب و نتیجه کار را اجرا میکند نه خشم خدا.

خدا میفرماید: اگر این راه را بروی رشد و کمال در انتظار توست، اگه نقطه مقابل این انتخاب را داشته باشید نتیجه اش آسیب به خود و جامعه و… ، است که خب نتیجه و کیفرش را هم قوانین خدا اجرا میکند. یک مثال ملموس در این زمینه اینکه شما فرض کنید مدیر یک مجوعه هستید و بشدت کارمندانتان هم دوست دارید، اما برای حفظ مجموعه مجبور هستید که قوانین را اجرا کنید، یکی از کارمندان چند بار اشتباهی را مرتکب میشود به او تذکر میدهید نمیپذیرد، اگر شما آن قانونی که از قبل وضع کرده اید را اجرا نکنید این شخص اصلاح نمیشود، حتی این امکان وجود دارد بقیه از او الگو برداری کنند و در نهایت شما نتوانید مجوعه را کنترل کنید.

خشم در خدا راه ندارد

چیزی به اسم خشم خدا وجود ندارد؛ خدا هر لحظه در حال عشق ورزیدن به تو است. حتی اگر انسان کار شیطانی انجام دهد و عذابش را هم ببیند اما باز هم خدا عاشق انسان است چون انسان غرق در خداوند است؛ حتی افرادی که کارهای شیطانی انجام میدهند در ذات و وجودشان قطره ایی از عشق و مهربانی خدا وجود دارد!

چگونه است که شخصی را میبیند که مثلا دزد است هنگام متولد شدن فرزندش شخصیت فرد کلا دگرگون میشود و راه جدیدی را در پیش میگیرد؛ چون در ذات هر فردی عشق جریان دارد. خدا عشق مطلق است، مهربانی خدا انتها ندارد؛ اما این بحث را باید در سطح ناخوادگاه بپذیرید، چرا ما میخوانیم و درک میکنیم که خدا مهربان است اما دو روز بعد فراموش میکنیم؟ چون این مطالب را در سطح خوداگاه میپذیریم ولی فکری به حال ناخوداگاه و باور ها و دیدگاه هایی که در آن سطح شکل گرفته است نمیکنیم.

حسن ختام عشق!

پسرنوجوانی در جنگل رها و آزاد که نشانه شادی و رهایی به دور از خشم خدا

چگونه ترس از خدا را در سطح ناخودآگاه از بین ببریم؟ با تجربه مداوم و مکرر عشق، با دیدن مهربانی و قشنگی های خدا،  با دیدن انسانهای فوق العاد ایی که در مسیر زندگی  ما قرار میگیرند، باید اینقدر مفاهیم جدیدی که از خدا یاد میگیریم را در ذهن خود تکرار کنیم تا در سطح ناخودآگاه این مفاهیم جدید را باور کنیم.

سرفصل مطالب

نظرات شما

۲ دیدگاه تا کنون منتشر شده است. شما هم در این گفت و گو مشارکت کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت سایت منتشر خواهد شد.
عضو سایت هستید؟ برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید.

  علی قشلاقیان
  ۷ ماه و ۱۵ روز عضو سایت
  دانشجوی سایت

  گاهی چه دلگیر میشویم از خدا وگاهی چه بیتاب و دلتنگ، گاهی از حکمتش ناراضی و گاهی شاکرو خوشحال ،گاهی مشکوک و گاهی مجذوب عدالتش ، گاهی بسیار نزدیک است و گاهی دور تر از دور ،
  خدا که همان خداست🙏 ، ای کاش ما انقدر گاهی به گاهی نمیشدیم

  مریم روح پرور
  ۱۰ ماه و ۵ روز عضو سایت
  دانشجوی سایت

  خدای من همان خدایی است که وقتی از همه جا ناامید بودم و چشم هایم گریان بود از جایی که فکرش را نمی کردم بارها بارها سختی را برایم آسان کرد
  خدای خوب و مهربانم
  خدای قدرتمندم
  خدای توانای من
  مرسی که هستی و مرسی که انسانهای نازنین و مهربان را سر راهم قرار دادی و می دهی

  استاد عزیزم وجودتون در زندگی من مثل یک معجزه است مرسی که هستید
  خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت