علیرضا غروی

قسمت ۱

چرا اکثر مردم زندگی معمولی دارند؟ غالب مردم به روزمرگی و زندگی عادی خو می‌کنند و راضی به آن هستند. در این زندگی‌ها، هر روز

علیرضا غروی

قسمت ۲

در بخش نخست این مبحث اشاره کردیم بسیاری از مردم و آدم‌های اطراف ما زندگی عادی و روزمره دارند. هر روز، هر هفته و هر

علیرضا غروی

قسمت ۳

افراد موفق محدود به محیط اطراف خود، نظر دیگران، کاستی‌ها و کمبودها نمی‌شوند و هرگز برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود متوقف نخواهند شد.

علیرضا غروی

قسمت ۴

در بخش‌های پیشین این سلسله مبحث، به بررسی عواملی پرداختیم که باعث می‌شوند در زندگی متوقف شوید و شما هم مانند غالب افراد محیط اطراف