هیپنوتیزم

هیپنوتیزم و تلقین هایی که به وسیله هیپنوتیزم صورت می گیرد قدمت چند صد ساله دارد. بر خلاف تصور عموم هیپنوتیزم نه یک خواب عمیق بلکه یک بیداری آگاهانه در عالمی جداگانه است که تنها حواس محیطی ما را تضعیف می کند. این خواب مصنوعی پر رمز و راز که درمان درد کم حافظگی، سستی و مشکلات رفتاری است کوچه های پنهان زیادی دارد.
هیپتونیزم بدین معنا است که با استفاده از ابزار کلام و تلقین کاری  کنیم ناخودآگاه شخص بیشتر در دسترس باشد و بتوانیم توصیه هایی به ناخودآگاه فرد داشته باشیم. به طور کلی هیپتونیزم کلامی باعث می‌شود با استفاده از تکنیک‌های آموزش داده شده، پیشنهاد پذیری فرد نسبت به ما بیشتر شود و با صحبتها و پیشنهادات ما به نسبت موافقت بیشتری صورت پذیرد و احتمال موفقیت ما در این حالت بسیار فراتر از انتظار خواهد بود.

تاثیر هیپنوتیزم بر فعالیت مغز چیست

تاثیر هیپنوتیزم بر فعالیت مغز

آیا هیپنوتیزم بر فعالیت‌های مغز تأثیر می گذارد؟

این موضوع مدت ها مورد بررسی بسیاری از محققان قرار گرفته است که آیا بعد از هیپنوتیزم ذهن انسان درگیر مسئله هیپنوتیزم می شود و این مسئله روی ذهن انسان تأثیر می گذارد یا نه. در حالت هیپنوتیزم هنگامی که انسان در حالت هیپنوتیزم قرار می گیرد در فضای مطلوب است که با صدایی و یا با حرکات بدن به حالت اولیه خود باز می گردد.
در آزمایشی بر روی افراد تأثیرپذیر در مقابل هیپنوتیزم و افراد تأثیرناپذیر، برای هر دو گروه فیلمی نمایش داده می شود و بعد از یک هفته از افراد می خواهند که داستان فیلم را تعریف کنند. افراد تأثیرپذیر اطلاعات بیشتری از افراد تأثیرناپذیر به خاطر می‌آورند. دلیل این اتفاق، همان طور که گفتیم بر اساس سرعت انتقال اطلاعات از نیمکره‌ها به دست آمده است.

استفاده از ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه در حالت عادی در دسترس نیست و به ‌راحتی نمی‌توانیم بر روی آن اثرگذار باشیم. هیپنوتیزم یکی از روش‌هایی است که می‌توانیم به کمک آن با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار کنیم، یعنی ضمیر خودآگاه را کنار می‌زنیم و مستقیماً با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار می ‌کنیم.
شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اصلاً چرا باید با ناخودآگاه ارتباط برقرار کنیم باید بگوییم که غالب تصمیم‌های ما توسط ضمیر ناخودآگاه گرفته می‌شود. اگر بخواهیم فرد مقابلمان تصمیم دلخواه ما را بگیرد یا رفتار دلخواه ما را انجام دهد ابتدا باید بتوانیم تأییدیه ضمیر ناخودآگاه او را بگیریم.
درحقیقت هیپنوتیزم کلامی مجموعه ای از مهارت ها و تکنیک هاست که با بکار بردن آن‌ها در کلاممان بتوانیم سریعاً با ضمیر ناخودآگاه مخاطب ارتباط برقرار کنیم و اثرگذارتر باشیم.

تاثیر هیپنوتیزم کلامی چیست

تاثیر هیپنوتیزم کلامی

تاثیر هیپنوتیزم کلامی

موضوع قدرت کلام در حقیقت هیپنوتیزم کلامی آنقدر گسترده است که واقعاً لازم نیست بگوییم که چه کسانی به این مهارت‌ها نیاز دارند! افراد موفقی همچون برایان تریسی اعتقاد دارند که ۸۵% عامل پیروزی انسان‌های موفق، مهارت‌های ارتباطی، نحوه صحبت‌کردن و به صورت کلی هوش اجتماعی آنهاست. بنابراین فرقی نمی‌کند که شما در کدامیک از مشاغل باشید، بدون شک به فن بیان، قدرت کلام و تاثیرگذاری آن و به طور کلی مهارت‌های خوب صحبت کردن نیاز دارید…!

مهارت کلامی

از نکات مهم در مذاکره، توجه به متقاعد سازی و اقناع مخاطب است؛ در بسیاری از مذاکره ها و ارتباطات، ممکن است با وجود تایید مخاطب، اقناع صورت نپذیرد و آن واکنش و کنشی که باید بعد از مذاکره صورت پذیرد، شکل نگیرد، این مرحله، جایی است که اقناع مخاطب به طور کامل شکل نگرفته است. متقاعد سازی مخاطب نه یک اتفاق و تکنیک که فرآیند و پروسه ای است که هم تغییر در رفتار مخاطب و هم تغییر در نگرش مخاطب را دنبال می کند و حسی که لازم است در فرد مقابل ایجاد گردد تا رفتار مناسب اعمال شود یا نشود را ایجاد می نماید.
ما در بحث متقاعد سازی مخاطب و اقناع فرد یا گروه مقابل، لازم است اصول و قوانینی را پی ریزی و پیگیری کنیم تا به هدف مطلوب برسیم. اولین نکته در این میان توجه به پارامترهای ارتباطی است و این که برای پروسه اقناع، لازم است مخاطب را بشناسیم، نوع ارتباط را طرح ریزی کنیم، هدف از ارتباط را مشخص نماییم و مدت زمان آن را نیز از قبل طرح ریزی کنیم، در این میان، رسانه های ارتباطی، شیوه ارتباط مستقیم یا رو در رو، رمزگذاری و کدینگ پیام ها، و مشترکات فیمابین همگی نقشی مهم در شکل دهی ارتباط ایفا می کنند که بررسی این موارد، مقالی دیگر می طلبد.