مانیتسم

یكی از صفات عمومی كلیه انسانهاست. هر انسانی به طور ارادی یا غیر ارادی این نیرو را در پیرامون خود منتشر می كند. البته میزان این نیرو در افراد مختلف متفاوت می باشد. انسانهای زیادی بوده اند كه با پرورش بیشتر این نیرو در خود توانسته اند به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند. در این مقاله هیپنوتیزم تلاش نموده ایم تا شما را با نیروی مانتیسم آشنا کنیم.

مانیتیسم چیست

در مورد نیروی مانیتیسم شخصی ، آنچه مسلم است این است كه می توان با تمرینات منظم و دقیق آن را بیشتر پرورش داد و از تواناییهای بالاتری برخوردار گردید. جسمی سالم و ذهنی دقیق و روحی آرام مسلما از قدرت مانیتیسم بیشتری بهره می برد. برای پرورش نیروی مانیتیسم بهترین راه پرورش و تقویت اراده است. به همان میزان كه از اراده قدرتمندتری برخوردار باشیم نیرو و توان بیشتری را در خود احساس می كنیم.
بسیاری از اساتید نیروهای روحی ، پایبندی به اصول اخلاقی را از مهمترین مقدمات دستیابی به قدرت مانیتیسم بیشتر ذكر كرده اند. نیروی مانیتیسم می تواند سرنوشت هر انسانی را تغییر دهد. با داشتن نیروی مانیتیسم قوی نیازی نیست كه برای جلب توجه دیگران تلاش كرد زیرا این نیرو همچون قطب مغناطیسی موجب جلب توجه و تمركز دیگران به این منبع مانیتیسمی می گردد و هر اندازه میزان آن بیشتر باشد به مراتب بیشتر جلب توجه می كند بدون اینكه دیگران به میزان ثروت ، قدرت ، مدرك تحصیلی و بیان او توجهی كنند.
توجه به خود و بازرسی نواقص شخصیتی از ضروری ترین موارد پرورش مانیتیسم می باشد. این كار باعث می شود تا فرد بتواند بیشتر غرایز و عواطف و تخیلات خود را در دست بگیرد و كنترل نماید. هرگونه عشق و علاقه شدید به كارها و اعمال ارزنده و عالی خود به تنهایی منبعی عظیم از نیروی مانیتیسمی را در پیرامون صاحب خود جمع می كند. عكس این مطلب نیز وجود دارد. نفرت و كینه همچون سمی هولناك و كشنده ، منبع این نیرو را در انسان لحظه به لحظه ضعیف تر و ضعیف تر می كند. پرورش نیروی مانیتیسم در خود نیازمند اجرای اصولی است كه به پرورش آن كمك می كند. باید این اصول را هوشیارانه و دایما مراقبت نمود.

نیروی مانتیسم چیست

نیروی مانتیسم

مانتیسم شخصی

مانیتیسم شخصی عبارتست از تاثیرات غیرمحسوس و نامرئی شخصیت و ماهیت انسان بر دیگران و این نیرو واقعیتی جاری در میان تمام انسانها ، حتی حیوانات می باشد . به این معنی كه هر انسان به سبب مختصات شخصیتی و شاخصهای تعریف كننده ماهیت او دارای نیرویی ویژه و مخصوص و منحصر به فرد است . نیرویی كه باعث تاثیرپذیری ناخودآگاه ، نامحسوس و غیرارادی دیگران از اوست . وجود این نیرو برای تمام افراد بدیهی و ثابت شده است اما ماهیت آن در افراد مختلف دارای كیفیت و شدت و ضعفهای مختلف و متفاوتی است .

نیروی مانیتیسم

درباره نیروی مانیتیسم لازم است بدانید كه گرچه این نیرو در معدودی انسانهای ممتاز و شایسته و در حد بالا متجلی و محسوس است  ولی برای همگان قابل دستیابی و بهره مندی می باشد. هر كدام از ما نیروی مانیتیسم یا به عبارتی نفوذ و اثرگذاری نامرئی مخصوص به خود را داریم.
ما این نیرو را از راه حرف زدن ، نگاه ، حالات چهره و بدن و موقع طرح درخواستی از دیگران  منتقل می كنیم . به عبارتی نیروی مانیتیسم شخصی از دو راه منتشر می شود . اول بعد جذابیتهای جسمی و فیزیكی انسانهاست . اینكه افراد به طور طبیعی بیشتر متمایل و تحت تاثیر انسانهای نیرومندتر یا جذابتر هستند و این نشانه روشن مانیتیسم جسمی است . ولی با این همه قدرت نفوذ این نیرو محدود به جذابیتهای جسمی نیست چرا كه زیادند افرادی كه به لحاظ جسمی متوسط یا حتی زیر متوسط هستند ، اما باز هم این نیرو را دارند .
اما بعد دوم مانیتیسم یا قدرت نفوذ شخصی مربوط به ابعاد درونی شخصیت انسان است كه جدا از ظواهر فیزیكی و جسمی نظیر جذابیت ، خوش مشرب بودن و كیفیت صحبت كردن می تواند تاثیر عظیمی روی برانگیختگی این نیرو داشته باشد .

تقویت نیروی مانیتیسم

تقویت مانیتیسم

تقویت نیروی مانتیسم

داشتن آرامش و انجام تمریناتی كه موجب برقراری این حس در ما میگردنند بسیار مهم است. آرامش بر همه مقدمات و اصول كسب نیروی مانیتیسم برتری دارد. تلاشهای بسیار بدون كسب آرامش مانند كندن چاهی است كه هیچگاه به منبع آب نمی رسد. البته بدست آوردن آرامش هنگامی كه همه چیز بر وفق مراد باشد بسی سهل است اما ارزش واقعی آرامش آن هنگام است كه در برخورد با سختیها و مشكلات بسیار همچنان برقرار باشد. و این هنری است كه باید تحصیل نمود. باید برای كسب آن تلاش كرد و به تمرین پرداخت.
عادات غلط را از زندگی خود حذف كرد. آرامش توانایی و قدرتی است كه به شما اجازه میدهد تا در مقابل طوفانهای حوادث چون كوهی قدرتمند و پرصلابت بایستید. اما به یكباره نمیتوان در یك چشم بر هم زدن ، آرامش را در خود برقرار كرد. برای آرامش روح ابتدا باید از آرامش جسم شروع كرد. در فلسفه یوگا از جسم به عنوان ارابه روح یاد شده است. این سخن را نیز نباید فراموش كرد كه عقل سالم در بدن سالم است. اوقتی جسم را در آرامش قرار دهیم ، روح نیز در آرامش قرار خواهد گرفت. برای این منظور انجام تمرینات یوگا و تمرین ریلكسیشن كه بر رها ساختن عضلات بدن از گرفتگیها و انقباضها قرار داده شده است بسیار مفید و مؤثر است.
رها سازی عضلات از استرسها خود باعث آرامش یافتن بدن و در پی آن آرامش اعصاب و ذهن می شود و نیروی روانی انسان دوباره شارژ میگردد. تنها كافی است یك جلسه به انجام تمرینات یوگا یا ریلكسیشن پرداخت تا متوجه تاثیرات مثبت آن بر جسم و روان خود گردیم. استرسها روزانه بسیارنیروی مانیتیسم ما را ضعیف میكند در حالیكه با كسب آرامش تا حدود زیادی میتوان روزانه این نیروهای از دست رفته را بازیابی كرد و حتی خود را در مقابل استرسها بیشتر مصون كنیم. هرگز نمیتوان در میان افراد مضطرب و پریشان صاحبان مانیتیسم قوی را یافت. خیلی مهم است كه در تمامی افكار روزانه خود كسب آرامش را مهمترین فكر خو.د قرار دهیم. هنگامی كه در برابر استرس و هیجان قرار میگیریم باید اندكی درنگ كرده و با چند تنفس عمیق و آرام عضلات بدن را از فشارهای عضلانی رها ساخته و آرامش را در خویش برقرار سازیم.