ارتباط وابستگی های روانی با اعتیاد

شاید اصولا فکر کنید که وابستگی های روانی ارتباط زیادی با اعتیاد ندارد، در صورتی که در اینجا متوجه خواهیم شد که چنین نیست، بلکه ریشه های هردوی آن ها یکی می باشد. بنابراین اول وابستگی های روانی و ارتباط آن با اعتیاد را بررسی می کنیم و بعد از آن درمان اعتیاد با هیپنوتراپی را شرح خواهیم داد.

درمان اعتیاد با هیپنوتراپی

درمان اعتیاد

وابستگی های روانی مضر

وابستگی روانی مضر یک خصیصه روانی است که در طول زندگی فرد با او شکل می گیرد، در واقع منظور از این خصیصه روانی همان بیش از حد احساساتی و هیجانی  بودن  فرد  می باشد. به عبارت دیگر کسانی که بیش از حد احساساتی و یا هیجانی هستند، از آمادگی بیشتری برای وابسته شدن به هر کس و  یا هر  چیزی از جمله اعتیاد برخوردارند. بنابراین افرادی که بیش از حد تحت تاثیر احساسات و هیجانات خود قرار می گیرند هنگامی که به کسی یا چیزی دلبستگی پیدا می کنند قادر به رهایی و یا جدایی از آن نمی باشند. ریشه بسیاری از اختلالات روانی و حتی اعتیاد  ناشی از احساسات و هیجانات غیر قابل کنترل می باشد.

تعریف اعتیاد

اعتیاد یعنی وسوسه و هوس روانی برای تجدید خاطرات لذت بخش گذشته و یا فرار از یک فشار درونی و یا بیرونی. بنابراین می توان گفت صرف نظر از عوامل به وجود آورنده اعتیاد، فردی که معتاد و یا وابسته به مواد می شود هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمانی گرفتار می گردد با این حال عامل روانی نسبت به عامل جسمانی مهم تر است. آنطور که شواهد نشان می دهد این اظهار نظر درست می باشد زیرا حتما شما کسانی را می شناسید که بار ها و بارها به وسیله مراکز ترک اعتیاد و یا داروهای پزشکی ترک نموده اند اما مجددا پس مدتی شروع به مصرف نموده اند. بنابراین میتوان گفت اعتیاد یک وسوسه روانی است که اگر از بین برود اعتیاد نیز از بین می رود.

درمان اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر، محرک و روانگردان از آن جهت بیماری محسوب می‌ شود که مصرف مواد، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن را تغییر می‌ دهد. اعتیاد نوعی بیماری مزمن، پیش‌رونده و عود کننده است که فرد مصرف کننده با توجه به علائم ترک مواد اعتیاد آور، به تنهایی نمی ‌تواند بیماری خود را کنترل کند و نیاز به یک برنامه ترک اعتیاد با توجه به شرایط فیزیکی و روحی خود دارد.

فرآیند ترک اعتیاد از زمانی شروع می‌ شود که فرد مصرف کننده و وابسته به مواد متوجه می‌ شود که برای درمان اعتیاد خود نیاز به کمک دارد. ترک اعتیاد با یک برنامه درمانی مناسب به شرایط جسمی و روانی شخص مصرف کننده بستگی دارد و برای هر فرد متفاوت است. بنابراین مراحل درمان اعتیاد می ‌بایست زیر نظر متخصصین روانپزشکی و روانشناسی انجام شود. ترک اعتیاد با سم زدایی بدن از مواد مخدر به صورت تدریجی آغاز می‌شود و با درمان های روانشناختی و مصرف داروهای روانپزشکی ادامه می‌یابد. درمان اعتیاد مستلزم کار تیمی و خدمات بین رشته ‌ای متخصصان حرفه ای پزشکی و غیرپزشکی است.

درمان اعتیاد و هیپنوتراپی

اعتیاد بیشتر یک وسوسه و هوس روانی است تا یک وابستگی جسمانی، بنابراین در درمان آن هم باید وسوسه روانی مصرف مواد را از بین برد، در نتیجه به خودی خود فرد، میل خود را به مصرف مواد از دست می دهد. یک فرد معتاد که درد و رنج زیادی را برای ترک مواد تحمل می کند اما پس از مدتی مجددا به آن روی می آورد، این در واقع به معنای آن است که قدرت اراده آن فرد، تحمل مقاومت در برابر وسوسه تجدید حالات لذت بخشی که آن مواد در گذشته برای او ایجاد می کرد را ندارد. در نتیجه مجددا شروع به مصرف مواد می کند.

درمان اعتیاد و هیپنوتراپی

درمان اعتیاد

با توجه به تجربیات حاصل شده بنظر می رسد برای درمان اعتیاد یک روش بسیار خاصی را باید بکار برد تا وسوسه مصرف مواد را از بین برد. بنابراین از آنجاییکه هیپنوتیزم قادر به نفوذ به ذهن نا هشیار فرد می باشد، درمان اعتیاد با هیپنوتراپی به همراه مشاوره روانشناسی و روان درمانی، می تواند بهترین روش برای رهایی از اعتیاد به مواد و وابستگی روانی به هر چیز زیان آوری باشد.

نتیجه هیپنوتراپی بر روی افراد

متد درمان اعتیاد با هیپنوتراپی، در واقع تلقینات مثبتی است که به فرد داده می شود. این درمان سبب تغییراتی در میزان انرژی فرد، قدرت درک او، تمرکز، تاثیر مثبت بر احساسات درونی خود می باشد. در واقع این روش تکنیکی است، که در آن فرد یاد می گیرد، چگونه احساسات و تجربه های منفی خود را به جنبه های مثبت رفتاری و عاطفی تغییر دهد. در واقع هیپنوتراپی نشان داده است که می توان علائم مربوط به افسردگی در معتادان را کاهش داده و سرانجام به ترک آن ها پرداخت و در آینده یکی از تکنیک هایی باشد که در مراکز ترک اعتیاد برای ترک آن در نظر گرفته شود.