تنها تو را می‌پرستم
و تنها از تو
یاری می‌جویم

من علیرضا غروی، هر روز معجزه‌های خدا را در زندگی خود میبینم. با تمام وجودم می‌خواهم تو را نیز با معجزات الله یکتا آشنا کنم.

از امروز با من هم‌مدار شو

دوره‌های خداشناسی و مدیتیشن

حضور خدا را در زندگی خود پر رنگ کنیم. تنها کسی که باید از او مدد جوییم

مدیتیشن موفقیت

فایل‌های مدیتیشن موفقیت برای ایجاد تمرکز بیشتر به منظور داشتن یک مدیتیشن کامل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. به کمک این فایل‌ها می‌توانید تصویر سازی بی‌نظیری برای دستیابی به اهداف خود داشته ...

شرکت در دوره
۱۰۳۰ دیدگاه

پیام‌های خداوند

آشنایی و دوستی با خدا اصلی‌ترین نتیجه این دوره است. این دوره چیزی است که در تمام جوانب زندگی شما را عوض خواهد کرد. و نتایجی که از آن می‌گیرید پایدار و همیشگی ...

شرکت در دوره

برترین دانشجویان

به حضور شما در کنار خودم افتخار می‌کنم

 • صدیقه آقایی
  ۱ ماه و ۷ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی مدیتیشن موفقیت و پیام‌های خداوند 86 امتیاز
  86 امتیاز
  1
 • ریحانه رازمند
  ۱ ماه و ۸ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی مدیتیشن موفقیت و پیام‌های خداوند 86 امتیاز
  86 امتیاز
  2
 • زهرا غلامی
  ۱ ماه و ۸ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی مدیتیشن موفقیت و پیام‌های خداوند 83 امتیاز
  83 امتیاز
  3
 • محمدجواد خدابخشی
  ۱ ماه و ۲۲ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی مدیتیشن موفقیت و پیام‌های خداوند 80 امتیاز
  80 امتیاز
  4
 • فرشاد هاشمیان
  ۱ ماه و ۳ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی مدیتیشن موفقیت و پیام‌های خداوند 80 امتیاز
  80 امتیاز
  5

نتایج شما

در خانواده بزرگ غروی